Värmepumpar

Våra produkter

Vi levererar och installerar värmepumpar från marknadsledande tillverkare. Vi har värmepumpen som passar dina behov för optimal uppvärmning av ditt hus och vi hjälper dig gärna med råd inför ditt val av värmepump. När du köper värmepumpen av oss garanteras du samtidigt en väl fungerande service av din värmepump, oavsett om det gäller haveri eller återkommande kontroller och underhåll.

Jord/Berg-värmepump

Vid jord- och bergvärme tar en slang, så kallad kollektor, upp energi i marken som sedan omvandlas till värme. Värmen sprids sedan i huset via ett vattenburet system med radiatorer eller golvvärme.

Våra värmepumpar: NIBE F1226, NIBE F1245, NIBE F1255, NIBE S1255, NIBEF1345, NIBE F1355, NIBE S1155, IVT Greenlin HQ, IVT Geo 600, IVT PremiumLine HQ, IVT Greenline HE.

Läs mer om jord- och bergvärme

Luft/vatten-värmepump

Energin tas från utomhusluften på samma sätt som den traditionella luftvärmepumpen (luft/luft) men med skillnaden att den omvandlas till vatten-buren värme med mycket låga energiförluster.

Våra värmepumpar: NIBE S2125, NIBE F2050, NIBE VVM225, NIBE VVM320S, NIBE VVM325S, IVT Air X och IVT Air X Module.

Läs mer om luft/vatten värmepump

Luftvärmepump (Luft/luft)

Luftvärmepumpen passar särskilt bra till enplanshuset och är ofta ett komplement till annan uppvärmningsform, även om den under stora delar av året kan fungera som ensam värmekälla.

Våra värmepumpar: Bosch Climate 6100i, Bosch Climate 8101i, Bosch Climate 9100i och Innova Duplex (med flera innedelar) samt Innova single split modeller.

Läs mer om luftvärmepump (luft/luft)

Frånlufts- värmepump

En frånluftsvärmepump överför energi från köld medie till husets värmesystem. Utöver värme får man ut varmvatten då det handlar om ett vattenburet system. En frånlufts-värmepump återanvänder förbrukad luft.

Våra värmepumpar: NIBE F370, NIBE 470, NIBE F730, NIBE S735, IVT Vent 402.

Läs mer om frånluftsvärmepump