Service och installation av värmepumpar

Just nu har vi problem med våra kontaktformulär. Vi ber er därför att kotakta oss direkt på info@skaraborgsvarme.se istället.

Skaraborgs Värme & Ventilationsservice

Skaraborgs Värme & Ventilation AB

Vår kompetens och våra övriga resurser spänner över områdena värme, kyla och frånluftsventilation. Vi åtar oss arbeten alltifrån totallösningar i samband med nyproduktion och renoveringar till försäljning av värmepumpar, material och konsultation inom vårt fackområde.

Vi är specialister på värme och erbjuder

  • Värmepumpar
  • Borrhål för bergvärme/Jordvärme
  • Konventionella värmesystem

Vi utför även igångkörning och intrimning av anläggningarna

Ventilation

Ventilationen har stor betydelse för hälsa och trivsel. Ett bra ventilationssystem, som är välskött och intrimmat påverkar även värmekostnaden på ett positivt sätt.

Vi erbjuder

  • Ventilationsanläggningar
  • Injusteringar av luftbehandlingsinstallationer
  • Luftkontroll
  • Rengöring av Don o Kanalsystem - Ventilation

Skaraborgs Värme & Vent.service AB
Förrådsg. 33 B
542 35 MARIESTAD
Tel.nr 0501-38 58 00

Helen Wallin Börjesson

info@skaraborgsvarme.se

Peter Sandberg

sandberg@skaraborgsvarme.se

Gert Löfkvist

gert@skaraborgsvarme.se

Roger Karlsson

roger@skaraborgsvarme.se

Kontakta oss