Service och installation av värmepumpar

Serviceavtal värmepumpar

Serviceavtal

Vi har fått många förfrågningar om serviceavtal och kan nu erbjuda möjligheten att teckna ett avtal om återkommande kontroll en gång om året alternativt var annat år.
 

Vi håller nu på att uppdatera vårt avtalsregister.


Värmepumpen som förser Ditt hus med värme och tappvarmvatten ska fungera problemfritt i många år. Den kräver normalt inte mycket skötsel, men en viss tillsyn är nödvändig för att eventuella fel och brister skall upptäckas och åtgärdas i tid, samt att värmepumpen ska gå optimalt.

Under den kallaste årstiden har vi mycket hög arbetsbelastning som serviceombud. Det medför att vi ibland har svårt att snabbt åtgärda eventuella fel.

För att Ni ska slippa långa väntetider under denna period, så rekommenderar vi Er att teckna ett serviceavtal med oss. Det innebär att vi kan fördela servicen under året. Avtalet är inte bindande utan Ni bestämmer helt om Ni vill ha servicen gjord när vi hör av oss.

 

Teckna serviceavtal direkt

Fyll i serviceavtalet nedan och skicka till oss så lägger vi in Er i vårt avtalsregister efter att bekräftelse genomförts. Sedan hör vi av oss per brev när vi kommer ut till Er och gör kontrollen.

Information om anläggningen