Service och installation av värmepumpar

Just nu har vi problem med våra kontaktformulär. Vi ber er därför att kotakta oss direkt på info@skaraborgsvarme.se istället.

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll - är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader. Detta skall enligt lag ske i samtliga byggnader men vissa intervaller och utföras av sakkunniga personer med rätt behörighet. I mindre hus krävs inte återkommande besiktningar, utan detta sker genom en förstagångsbesiktning. Olika anläggningar och system har dessutom olika intervaller.

En OVK-besiktning görs för att säkerställa anläggningens funktionalitet och se till att alla krav på en väl fungerande ventilationsanläggning uppfylls.
Peter Sandberg är certifierad sakkunig funktionskontrollant enligt BFS 2011:16 OVK 1 med behörighet N