Service och installation av värmepumpar

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll - är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader. Detta skall enligt lag ske i samtliga byggnader men vissa intervaller och utföras av sakkunniga personer med rätt behörighet. I mindre hus krävs inte återkommande besiktningar, utan detta sker genom en förstagångsbesiktning. Olika anläggningar och system har dessutom olika intervaller.

En OVK-besiktning görs för att säkerställa anläggningens funktionalitet och se till att alla krav på en väl fungerande ventilationsanläggning uppfylls.

Vi på Skaraborgs Värme och Ventilation är ackrediterade serviceombud och kan genomföra dessa kontroller. Om någon punkt får underkänns, hjälper vi givetvis även till att åtgärda dessa eventuella fel. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.